Bireysel Destekler

Şentürk Fahralı
Gülin – Emre Dökmeci
Sernur Çiftçi
İnci Aksoy
Muammer Brav
Nuray Tekin
Cengiz Temel
Ahmet İren
Leyla Karasu Pekkan
Füsun Aygüler
Hatice Leyla Ersin
Şule Umar Cengiz
Yasemin Semercioğlu
Güldal Turgut
Bülent Sarper


Destekleyen kurumlar


Basın Destekçileri


Televizyonlar


Mekan Destekleyenler