Merkezkaç
Mardin, Diyarbakır, Batman

Merkezkaç Sanat Kolektifi, sanatın ve sanatçının gelişimi, üretimi ve bu üretimin ulusal ve uluslararası alana taşınması, paylaşılması ve arşivlenmesi alanında çalışan, kâr amacı gütmeyen, kamu veya kurumsal yapılara dayanmadan gerektiğinde ilkeleri doğrultusunda bu yapılarla ve diğer bağımsız inisiyatif, kolektif, ve sanatçılarla ortak projeler yapabilen, bağımsız bir sanat kolektifidir. Sanatın tüm disiplinlerine duyarlı, çok yönlü ve farklı tüm sanatsal görüşlere açık, disiplinler arasındaki işbirliklerini destekleyen, teşvik eden, kişisel, toplumsal ve kültürel çalışmaların yanı sıra; genç sanatçıların üretimlerini önemseyen kolektifimiz, sadece sunumunda ve sergilenmesine değil, düşünsel ve pratik uygulamaya yönelik üretim süreçlerine destek ve aktif katılım sağlayarak, projelerin yürütülmesi, gerçekleştirilmesinde rol alarak, bu üretimlerin yaşamla buluşmasına ve farklı kesimlerce deneyimlenmesine aracılık ederek bu süreçlerin devamlılığı için çalışır.

Günümüz sanatsal üretimlerini harmanlayarak geliştirmeye, dönüştürmeye, aynı noktada buluşturmaya yönelik organizasyonlar, faaliyetler, küratöryel çalışmalar yapar. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde yerel ve uluslararası işbirlikleri geliştirir, var olan işbirliklerini destekleyerek kolektife yönelik katılım ve desteklere açıktır. Merkezkaç Sanat Kolektifi; araştırma, üretim, sergileme ve paylaşım odaklı, uluslararası bir merkez olarak, Remzi Sever, Barış Seyitvan, Uğur Orhan, Helin Anter ve Murat Kartal tarafından çalışmalarına Batman, Mardin ve Diyarbakır’da devam etmektedir.

 

Sergilenen İşler

Remzi SEVER, Barış SEYİTVAN, Uğur ORHAN, Helin ANTER, Murat KARTAL

“Esriklik Anları”, 2018, mekana özgü enstalasyon, 
1000 adet 13x10x7 cm polyester akrep, değişebilir boyutta pencere ve oda

1000 adet 13x10x7 cm polyester akrep, değişebilir boyutta pencere ve oda “Esriklik Anları” adlı mekana özgü yerleştirmenin görünür ufkunu, yaşam alanlarındaki istenmeyen, istilacı, tehlikeli addledilen canlılar oluşturuyor. Diğer taraftan bir arada yaşama süreçlerine sınır koyma/tedbir/dışarda tutma pratikleriyle işaret ediyor. Mardin’de kapı ve pencere eşikleri akrepleri uzak tutmak için maviye boyanır. Çalışma bu bağlamda dışarıda tutma pratiklerini ters yüz ederek içeriden dışarı çıkamama/kapatma şeklinde bir düzenlemeyi ortaya koyuyor. Bu tam da çağdaş dünyamızın kültürel-sosyal politik süreçlerine dahil edilen dışarıda tutma, kapatma süreçlerini anıştıran bir metaforik bir imgenin mitolojik bağlamda yeniden kurulması olarak okunuyor. 4. Mardin Bienali için üretilen “Esriklik Anları”, tüm sınırlar ve eşiklerin ötesine, ulaşılamayacak bir yolculuğu vecd haliyle yaşamaya çalışan belleklerin, açıklanamayan döngülerini forma dönüştürüyor. Yerleştirme, bir coğrafyanın, odanın ya da yaşamın merkezinde duran “pencere”nin etrafında gezinen, ulaşmaya çalışan, eşiklerde ve sınırlarda dolaşan ancak ötesine geçemeyen varlıkların döngüsünü mekânsal bir düzlem içinde izleyiciye sunuyor.

Mekan:Alman Karargahı