Julian Stallabrass
Londra, 1960

Julian Stallabrass, özellikle sanat ve politika arasındaki ilişki konusuna odaklanan öğretim üyesi, yazar, fotoğrafçı ve küratör. Araştırma ve eğitim alanları, sanatın küreselleşmesi ve bienaller, fotoğraf tarihi ve yeni medya sanatı dahil olmak üzere, modern ve çağdaş sanat alanları üzerinedir. Son yıllarda, yazar, özellikle savaşın betimlenmesi olmak üzere, dokümanter fotoğraf, sinema ve video üzerine çalışmaktaadır. Stallabrass ayrıca, çağdaş sanat ve siyasette popülizm üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Stallabrass’ın ilk kitabı Gargantua (Verso, 1996) sokak sanatı, amatör fotoğrafçılık ve bilgisayar oyunlarını da içeren, görsel yığın ve popüler kültürün görünümleri üzerineydi. High Art Lite (Verso, 1999) ise, halen “genç Britanya Sanatı”nın tek ciddi eleştirisi ve analitik açıklaması olarak durmaktadır ve birçok tartışmanın ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Kraliyet Akademisi sayesinde, Julian kentte sokak fotoğrafçılığının yükselişi ve bitişini ve sol politikalar, kira denetimi ve düzenlenmiş gelişme olguları içerisinde parladığı koşulları ele alan Paris Pictured (2002) kitabını yazdı. Internet Art (Tate, 2003) konu hakkında ilk kitaptı ve sanat dünyasına ve geleneksel eleştirel tartışmalara meydan okumasını analiz etmekteydi. Art Incorporated (daha sonra, Contemporary Art: A Very Short Introduction olarak yayınlandı ve güncellendi; Sanat A.Ş. olarak İletişim Yayınları’ndan çıkarıldı) sanat dünyasının küreselleşmesini ve sanatın çağdaş kültür ve toplumdaki yerini analiz etmekteydi. Bu yayın altı dile çevrilmiştir. 2008 yılında Julian Stallabrass Memory of Fire: Images of War and the War of Images başlıklı Brighton Foto Bienali’nin küratörlüğünü üstlendi ve bu etkinlik savaş fotoğrafçılığı üzerine dokuz farklı sergiyi içermekteydi. Konu üzerine Sergiden malzemeler ve fotoğrafçılarla röportajlar daha sonra Memory of Fire kitabında bir araya getirildi (Photoworks, 2003) Julian Stallabrass Artforum, Texte zur Kunste, Bazaar Art ve London Review of Books dahil olmak üzere birçok yayın için kısa denemeler ve sanat eleştirisi metinleri yazmaktadır.

 

Sergilenen İşler

“Brexit Ormanı’nda Sıkışmak, 2018, dijital slayt-projeksiyon

“Brexit ile ilgili halkoylaması olarak bilinen siyasal ve kültürel ayaklanma, başta Londra olmak üzere büyük kentleri İngiltere’nin diğer kesimlerinden keskin bir bicimde ayırdı. Londra ile ağırlıklı olarak Brexit’ten yana oy kullanılan Essex arasındaki sınır, bir zamanlar kraliyet ailesinin av alanı olan, ancak şimdilerde herkesin kullanımına acılan, daha çok yürüyüş yapanların, bisiklete binenlerin, balık avlamayı sevenlerin, piknikçilerin, içki içenlerin kullandığı ve yasalara aykırı olarak, çöplerin atıldığı Epping Ormanı’ndan geçer. Benim bienale önerdiğim çalışmam, ormanın içinden, geçit vermeyen çalılıklar ve benzeri akıl karıştırıcı bitki örtüsünü, dereler ve diğer akarsuları, hayvan ya da insanların oluşturdukları patikaları mümkün olduğunca yakından gözlemlemeye olanak tanıyacak bir performatif fotoğrafçılığa dayanmaktadır. İngiltere’nin sembolü olan meşe ağaçlarının egemen olduğu bu karmaşanın arasında sosyal hoşnutsuzluk belirtilerini arıyor olacağım.”

Mekan:Alman Karargahı